Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

Üdvözlöm a Látogatót!

Zarándoklat egy Nemzetért!

Szent István Zarándoklat létrehozásának gondolata a 2004. december 5-i népsSzent István Lovagzavazás sajnálatos végeredménye után született. Akkor határoztam úgy, hogy államalapító királyunk nemzetösszetartó szellemét egy Szent István királyhoz kapcsolódó ereklyén keresztül évről évre körbeviszem a Kárpát-medencében. Hagyományosan a fóti Pannon Majorban tartandó rendezvényt követően indulunk zarándokutunkra barátaimmal, Szent István zarándoklat néven. Szent István kardjának másolatát 2005.-ben készíttettem el és első utunkon, felvidéki települések érintésével a prágai Szt. Vitus Székesegyházba vittük barátommal, Tasnádi Gáborral. A kardot az eredetivel összeérintettem és így „hazahoztuk” a nemzeti összetartozás, és kereszténység, Szent István-i gondolatát. Az érintéses kardereklye a zarándoklatok után a budapesti Szent István Bazilika kincstárában a Szent István Lovagrend őrzésében látható. Zarándokútjainkon a nemzet építésének, összefogásának, keresztényi vallásunk megalapításának és már több mint ezer éven keresztül történő megőrzésének egyik eszközét és szimbólumát visszük.  Bemutatásával hitünket, szeretetünket, népünk összetartozását és egymásra utaltságát, a jövőbe vetett reménységet igyekszünk megerősíteni.

Hitet és szeretetet viszek minden magyartól minden magyarnak szerte a Kárpát-medencében. Hitében erősítek minden magyart határon belül és kívül. Egy hangot viszek egy kiáltást, hogy belerezdüljön a Kárpátok koszorúja, ez a nép nem szolgált rá az elmúlásra. Köszönetet viszek mindenkinek kik e csodálatos nyelvet, és kultúrát mind máig őrizték a roppant elnyomás dacára.  Szent István nemzet összetartó szellemét viszem, hogy erőt merítsen belőle mindenki, önmaga és nemzete javára.

“… így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítenek, lassan megnövünk.”
Dsida Jenő

Hodruszky Róbert CSR.
Szent István Lovagrend