Gombos világháborús emlékmű!
Újraállíttatta a Szent István Zarándoklat és a Szent István Lovagrend
Az újraállításhoz hozzájárultak civilek és egyesületek, valamint a gombosi katolikus plébánia!
A szobor ünnepélyes avatása 2014. szeptember.

doroszlo037-20140910

 A gombosi Turul szobor…
…Mi azért vagyunk itt, hogy felavassuk nemzetünk ősi jelképének, a turulmadárnak szobrát, ami a II. Világháborúig a falu főterén állt. Akkor eltüntették. Mára kiderült, hogy feleslegesen, hisz minden nemzetnek szerte e nagy demokratikus és szabad világban szíve joga tisztelni azt a jelképet, amit elődei sok ezer éven át magukénak tartottak. Mi sem tagadhatjuk meg.
Magyarként kötelességük – és ma már szabad is – tisztelni azt ugyanúgy, ahogy bármelyik másik nemzet tisztelheti a maga ősi állatát, szimbólumát: Oroszlánját, medvéjét, kenguruját, sárkányát, vagy kétfejű sasát.
A miénk ez a sólyom, a turulmadár.
Köszönet érte azoknak a kárpát-medencei nemzettársaknak, akik áldozatkész munkával és adományokkal visszaállították nekünk gombosi és bácskai Magyaroknak ezt a méltatlanul eltemetett szobrunkat.
Temetése és elfeledése egy időre esett azoknak a falubelieknek és környékbelieknek eltűnésével, akik a II. világháborúból már sosem tértek haza. Akiket, talán soha sehol nem tudtak méltóképen eltemetni, és halálukért még lélekharang sem kondult.
Így mi nem valami ellen, hanem önmagunkért, a II világháborúban elhunytjainkra emlékezve álljuk körül ezt a nemzeti szimbólumot, akiknek hollétét vagy ismerjük, vagy nem, de közénk tartoztak, ennek a közösségnek tagjai voltak.
Mi nem valami ellen, hanem önmagunkért akarunk önön történelmük, kultúránk, múltunk előtt fejet hajtani.
Mert csak az tudja igazán tisztelni a mások kultúráját, aki ismeri és szereti a sajátját.
(Részlet Hózsa Gaál Gizella műsorvezető felkonferálásából. )

Gombosi világháborús emlékmű! (turulos)
 szobrot Czifra Tamás a Gödi Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium szaktanára, kőfaragó mester készítette.

Gombos (Богојево / Bogojevo)

Gombos (1899-ig Bogojeva, szerbül Богојево / Bogojevo) falu Szerbiában, a Vajdaságban, a Nyugat-bácskai körzetben, Apatintól 15 km-re délkeletre, a Duna bal partján. Közigazgatásilag Hódság városhoz (község) tartozik.

Története:

A környéken már 6000 éve megtelepedett az ember. A falu határában több kőkori település nyomai is fellelhetőek, mint azt az 1952-es, Wellenreiter Pál vezette ásatás leletei is bizonyítják. Később avar földvár állt itt, ennek nyomai már nem láthatóak. A honfoglalás korából is gazdag leletanyag került elő.

Gombos az Árpád-korban már jelentős település volt. Vára a 13. században már állt. A település neve ebben az időben Boldogasszonyfalva vagy Bodlogaszonyteleke, a templom védőszentje után. Ebből a névből ered mai szerb neve.

1494-ben II. Ulászló városi rangra emelte és polgárainak kiváltságokat adott. II. Lajos országgyűlést tartott itt.

1526-ban a török felégette, ezzel elvesztette korábbi jentőségét. 1677-ben szabadult fel a török iga alól.

1703-ban a kurucok foglalták el és várával együtt felégették. Az elmenekült lakosság helyére betelepülő szerbek Bogojeva néven alapítottak itt települést, melyet 1770-ben elmosott az árvíz.

1773-ban magyarok népesítették be, temploma Szent László tiszteletére épült. 1866-ban tűzvész, 1876-ban árvíz pusztította.

1910-ben 3225 lakosából 3008 magyar volt.

A trianoni békeszerződésig Bács-Bodrog vármegye Apatini járásához tartozott, majd Hódsághoz csatolták.

Rovás info

Délhír

Kutasi József Antal   Politikai Hírfutár

Turul info

Facebook